Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

70-ta rocznica wyzwolenia Chodzieży

W czwartek 22 stycznia 2015 r. pod pomnikiem Pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność odbyła się uroczystość złożenia kwiatów. Chodzieżanie świętowali z okazji 70 – tej rocznicy wyzwolenia Chodzieży spod okupacji hitlerowskiej i 95 – tej rocznicy powrotu Naszego Miasta do Polski po zaborach. Nasze przedszkolaki tez tam były.

Response code is 400


Twój gest jest moją szansą