Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Adrian Bednarski

adrianekAdrianek urodził się 15.01.2009 r. w Chodzieży. Od urodzenia zmaga się z chorobą genetyczną zespół niezrównoważonej translokacji chromosomowej t(2;18). Adrianek nie mówi, występuje u niego opóźnienie rozwoju psychoruchowego. W styczniu 2013 stwierdzono u niego całościowe zaburzenie rozwoju pod postacią autyzmu dziecięcego. Niestety autyzm nie leczony jest chorobą postępującą. Aby uniknąć regresu terapia musi trwać, część zajęć odbywa się prywatnie (BBJ w Pile) po zajęciach w przedszkolu. Aktualnie rozwój wspomagany jest terapiami wspomagającymi: logopedią, pedagogiem specjalnym, integracją sensoryczną oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju w Szkole Specjalnej w Pile.

 

Aby pomóc wystarczy wypełnić formularz PIT-37:

 

adrian_bednarskiTwój gest jest moją szansą