Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Dni adaptacyjne

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu 3-latka .Jak co roku w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki odbyły się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku dni te przypadły od 25 do 29 sierpnia. Dzieci wraz z rodzicami mieli możliwość poznania swoich pań z grupy ,sali przedszkolnej oraz uczestniczenia w różnych zabawach integrujących grupę.  

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą