Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Dzień drzewa z Szewczykiem

W tym roku w naszym Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki nie zabrakło uroczystych obchodów Dnia Drzewa. W dniu 13.10.2014 razem ze specjalnie zaproszonym gościem Panią Leśnik Marzeną Kryzą dzieci miały możliwość, w czasie wspólnych zabaw, wykazać się swoim wiadomościami o lesie. Utrwalały nazwy drzew i zwierząt w nim mieszkających. Dzień ten był poprzedzony wspólną wyprawą przedszkolaków do chodzieskich lasów. W czasie wyprawy dzieci uważnie obserwowały przyrodę, wsłuchiwały się w jej odgłosy, przytulały się do drzew by posłuchać ich opowieści.
Spotkanie z Panią Leśnik zakończyło się złożenie ślubowania ,,Jestem Przyjacielem Przyrody” (które dzieci ,,podpisały” własnym odciskiem paluszka) i zasadzeniem drzewa w ogrodzie przedszkolnym.

Małgorzata Witosławska

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą