Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

GÓRA GROSZA

Nasze przedszkole, podobnie jak w poprzednich latach włączyło się do akcji  „Góra grosza”. Celem tego przedsięwzięcia jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka. 
Dzięki naszym przedszkolakom i ich rodzicom udało nam się zebrać 290,73 zł. Dziękujemy.Twój gest jest moją szansą