Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Integracja

Harmonogram pomocy psychologiczno–pedagogicznej – zajęcia specjalistyczne

W naszym przedszkolu

funkcjonują grupy integracyjne

 

W roku szkolnym 2017/2018 są to:

Grupa I Krasnoludki

Grupa II Mróweczki

Grupa III Słoneczka

Grupa IV Pszczółki

Grupa V Kaczuszki

Grupa VI Szewczyki

 


Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w:

Zajęciach logopedycznych

Integracja - zajęcia logopedyczne

Zajęciach kynoterapeutycznych

zajęcia kynoterapeutyczne

Kynoterapia – w Polsce często używa się na jej określenie „dogoterapia”. Jest to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.Terapia ta stymuluje proces leczenia dzieci np. niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo, z uszkodzeniem wzroku i słuchu, niedostosowanych społecznie, a także z problemami komunikacyjnymi i emocjonalnymi.

Kynoterapia to ćwiczenia rehabilitacyjne w formie zabawy z psem. Działanie w tym przypadku przede wszystkim polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby. Taka terapia kontaktowa wspomaga proces leczenia – tradycyjne metody rehabilitacji. Obecność psa podczas zajęć terapeutycznych staje się czynnikiem motywującym do wykonywania określonych zadań oraz do stopniowego włączenia się rehabilitowanego w procesy zachodzące w otoczeniu. Pies na zajęciach terapeutycznych wprowadza do terapii spontaniczność, radość i uczucie bezpieczeństwa.

Pies jest naszym przyjacielem, akceptuje nas i nasze otoczenie. Cierpliwie nas wysłucha i jest otwarty na współpracę.

Zajęciach rehabilitacyjnych

zajęcia rehabilitacyjne

Zajęciach terapeutycznych

rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym
zajęcia rewalidacyjne

Zajęciach innowacyjną metodą makaton

zajęcia metodą makaton

Zajęciach z gimnastyki korekcyjnej

zajęcia z gimnastyki korekcyjnejTwój gest jest moją szansą