Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Integracja

Harmonogram pomocy psychologiczno–pedagogicznej – zajęcia specjalistyczne

W naszym przedszkolu

funkcjonują grupy integracyjne

Grupa I Krasnoludki

Grupa II Mróweczki

Grupa III Słoneczka

Grupa IV Pszczółki

Grupa V Kaczuszki

Grupa VI Szewczyki


Dzieci niepełnosprawne uczestniczą w:

Zajęciach logopedycznych

Zajęciach rehabilitacyjnych

Hipoterapia

Zajęcia na basenie

Terapia ręki

Zajęcia integracji sensorycznej

Zajęciach terapeutycznych

rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym

Wczesne wspomaganie rozwoju

Zajęciach innowacyjną metodą makaton

Zajęciach z gimnastyki korekcyjnejTwój gest jest moją szansą