Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Kaczuszki w Muzeum Rogala

W środę 20 maja grupa Kaczuszki odwiedziła Muzeum Rogala w Poznaniu. Dzieci wzięły tam aktywny udział w wytwarzaniu rogali, zapoznając się przy tym z historią powstania sławnego Rogala Świętomarcińskiego oraz poznały niektóre słowa z gwary poznańskiej. Na zakończenie spotkania nastąpiła degustacja upieczonych słodkości a każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą