Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Konkurs fotograficzny ,,Najciekawsze miejsce pod względem przyrodniczym w Chodzieży”

W październiku 2014 r. w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 w Chodzieży nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. Odbyło się ono wśród przybyłych rodziców,  dzieci, Pani Dyrektor Aleksandry Żerko, pracowników przedszkola oraz zaproszonego gościa Pana Burmistrza Jacka Gursza.Prace można było dostarczać do placówki od 8 do 30 września. Wśród licznych pięknie  i profesjonalnie wykonanych prac Jury stwierdziło, że wszyscy uczestnicy zasługują na wyróżnienie za trud i podjęty wysiłek. Przedszkolacy otrzymali dyplomy, nagrody w postaci układanek i książek ukazujących piękno otaczającej przyrody. Doceniono zaangażowanie rodziców, którzy dostali upominki w formie symbolu jesieni. W ramach konkursu 3 października odwiedził przedszkole Pan Leśniczy Marcin Senger, który pogłębił wiedzę dzieci na temat życia zwierząt i przyrody leśnej. Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w konkursach fotograficznych.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą