Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Nasze projekty

Dotacja 1%

Dzięki środkom ze Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w ramach akcji

„1% dla mojej szkoły”

 

W 2009r. zrealizowaliśmy projekt umożliwiający dzieciom rozwój zdolności muzycznych – wszystkie sale przedszkolne zostały wyposażone w zestawy instrumentów muzycznych.

 

W 2010r. zebraliśmy 4 tyś. dzięki czemu mogliśmy zrealizować projekt „Przedszkole bez barier”, który pomógł nam zlikwidowanie barier arhitektonicznych w głównej szatni.

 

W 2011r. dzięki 10tyś. zebranym wspólnie z rodzicami i przyjaciółmi przedszkola, zrealizowaliśmy projekt „Przedszkole równych szans”, który pomógł w dalszej likwidacji barier architektonicznych – modernizacji kolejnej szatni, tym razem przy sali maluchów.

 

Dotacja PEFRON

Ze względu na istnienie w naszym przedszkolu oddziałów integracyjnych przystąpiliśmy do programu usuwania barier architektonicznych. Dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • została wyremontowana łazienka – w tej chwili jest w pełni przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
  • wyremontowaliśmy hol,
  • zostały wykonane podjazdy,
  • korytarze zostały przystosowane tak, aby ułatwić dzieciom niepełnosprawnym poruszanie się po przedszkolu.

 

112- to my właśnie! Nie czekamy- pomagamy!

Projekt, który zdobył dofinansowanie z programu „Na dobry początek” – Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego

 

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego

 

Otwarci na zmiany

Nasze przedszkole zdobyło III miejsce w ogólnopolskim konkursie dobrych praktyk w obszarze wdrażania nowej Podstawy Programowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

IMG_2627 IMG_2623 dyplom otwarci na zmiany

 

 

Jestem dobry jak Szewczyk Dratewka

W roku szkolnym 2009/2010 realizowaliśmy projekt wychowawczy "Jestem dobry jak Szewczyk Dratewka".

 Twój gest jest moją szansą