Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Odwiedziny uczniów w przedszkolu

W piątek 28 marca najstarsze grupy z Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki odwiedzili uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 3  wraz z wychowawcą. Dzieci pokazały przedszkolakom wyposażenie plecaka, identyfikator oraz strój obowiązujący w szkole. Był także czas na wspólne czytanie, liczenie i przymierzanie plecaków. Spotkanie to niewątpliwie zmniejszyło lęk dzieci przed pójściem do szkoły. W ramach podziękowania za przyjście przedszkolaki zaprosiły starszych kolegów do wspólnej zabawy i śpiewu. Dziękujemy za odwiedziny i słodki poczęstunek.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą