Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Odwiedziny w straży pożarnej!

Jednym z celów podstawy programowej jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. By dowiedzieć się kto i w jaki sposób dba o nasze bezpieczeństwo ,, Mróweczki”, ,, Słoneczka” oraz ,, Pszczółki” wyruszyły na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Dzieci zostały zapoznane ze sprzętem do gaszenia pożaru, który mieści się w wozie, miały okazję przymierzyć butle z tlenem oraz zobaczyć urządzenie, które alarmuje gdy strażak podczas akcji ulegnie wypadkowi i przestanie się ruszać. Dzieci oglądały różnorodne wozy jednostki oraz miały okazję zobaczyć rurę, po której strażacy zjeżdżają gdy spieszą z pomocą. Na wycieczce opowiedziano nam jakie inne, oprócz gaszenia ognia zadania wykonuje strażak. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość zobaczenia jak pani Emilka przymierza strój strażaka.

W imieniu całej społeczności przedszkola składamy serdeczne podziękowania pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za umożliwienie naszym podopiecznym poznanie zawodu strażaka z bliska, za miłe przyjęcie, ciekawe opowieści oraz za zaprezentowanie sprzętu i wozów strażackich.

Response code is 400


Twój gest jest moją szansą