Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

PIŁKA NOŻNA W PRZEDSZKOLU NA BOSEJ

Zajęcia z piłki nożnej   rozpoczęły się w naszym przedszkolu od kwietnia przy współpracy Klubu Sportowego „Polonia Chodzież”. Zajęcia ruchowe dla dzieci prowadzone są w czasie pobytu   w przedszkolu na ORLIKU. To z jednej strony nauka gry w piłkę, z drugiej zaś nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy w grupie. Zadaniem tych zajęć jest również rozbudzenie u PRZEDSZKOLAKÓW zainteresowania sportem. Na zajęciach dzieci przede wszystkim cieszyć się będą ruchem, a elementy piłki nożnej będą wprowadzane stopniowo.  Najważniejszym celem jest przekazanie  fascynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzieciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzać swój czas wolny.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą