Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

RODZICE CZYTAJĄ BAJKI

Rodzice dzieci z grupy „Kaczuszki” przychodzą do przedszkola nie tylko po to, aby przyprowadzić i odebrać swoje pociechy, ale także po to,  aby poczytać im bajki.  Są to chwile bardzo przez dzieci wyczekiwane. I dla całej grupy, która chętnie i uważnie słucha nowych bajek i dla dziecka, którego rodzic nas odwiedza – bo to duma, wyróżnienie i przywilej.

W maju odwiedziła nas mama Amelki, Poli i Zosi. Po wysłuchaniu bajek dzieci wykonywały pracę plastyczną lub ćwiczenia praktyczne tematycznie związaną z ich treścią . Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy kolejnych rodziców.

Response code is 404Twój gest jest moją szansą