Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(grupy młodsze)

czas ilość Forma aktywności
630 – 730 60’ Z Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
730 – 800 30’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
800 – 815 15’ D Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
815 – 845 30’ Czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie
845 – 900 15’   Czynności higieniczno- porządkowe
900 – 930 30’ D Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
930 – 1000 30’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
1000 – 1100 60’ R Spacer, obserwacje przyrodnicze
1100 – 1115 15’ D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
1115 – 1145 30’ Czynności higieniczno- porządkowe, drugie śniadanie
1145 – 1200 15’   Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
1200 – 1345 15’   Wypoczynek na leżakach
1345 – 1400 15’ Czynności higieniczno- porządkowe, zabawa ruchowa
14.00 -1430 30’   Obiad
1430 – 1445 15’ D Zabawy  dydaktyczne
1445 – 1600 75’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna  (pobyt w ogrodzie)
1600-1700 60’ Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 4h.15

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =1.

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

(grupy starsze)

czas ilość Forma aktywności
630 – 730 60’ Z Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp.,
730 – 800 30’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.
800 – 815 15’ D Ćwiczenia poranne
815 – 845 30’ Czynności higieniczno- porządkowe, Śniadanie
845 – 900 15’   Czynności higieniczno- porządkowe
900 – 1000 60’ D Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
1000 – 1030 30’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.
1030 – 1115 45’ R Aktywność ruchowa w ogrodzie
1115 – 1145 30’ Czynności higieniczno- porządkowe, Drugie śniadanie
1145 – 1200 15’ D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
1200 – 1245 45’ D Bajko terapia/ Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
1245 – 1345 60’ R Spacer, obserwacje przyrodnicze
1345 – 1400 15’   Czynności higieniczno- porządkowe
1400 – 1430 30’   Obiad
1430 – 1600 90’ Z Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi  (pobyt w ogrodzie przedszkolnym).
1600 – 1700 60’ Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 4h 30

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego =2


Harmonogram zajęć dodatkowych
Harmonogram pomocy psychologiczno–pedagogicznej – zajęcia specjalistyczneTwój gest jest moją szansą