Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Rozkład dnia w przedszkolu

Przedszkole czynne jest w godzinach

6:30 – 17:00

 

Szczegółowy rozkład dnia

GODZINY ZABAWA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, SAMOOBSŁUGOWE, ORGANIZACYJNE I INNE
6:30-8:20 Schodzenie się dzieci. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej, swobodnej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych      
8:20-9:00       – czynności higieniczno-sanitarne
– czynności samoobsługowe
– śniadanie
9:00-10:00   Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. – spacery i wycieczki
– zabawy w ogrodzie
– obserwacje przyrody
 
10:00-11:15 Przy niesprzyjającej pogodzie: zabawy inspirowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, wspomaganie rozwoju dziecka, prace społecznie użyteczne   – gry i zabawy ruchowe
– zajęcia sportowe
– spacery i wycieczki
– obserwacje przyrodnicze
 
11:15-12:00       – czynności higieniczno-sanitarne
– czynności samoobsługowe
– drugie śniadanie,
– przygotowanie do leżakowania
12:00-12:30       odpoczynek poprzez różne formy relaksu: leżakowanie, słuchanie muzyki, słuchowisk, bajek
12:30-13:30   Zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym lub z trudnościami edukacyjnymi. Zabawy i gry dydaktyczne. Zajęcia dodatkowe.    
13:30-14:20       – zabiegi higieniczne
– czynności samoobsługowe
– obiad
14:20-15:30 Przy niesprzyjającej pogodzie:
– zabawy inspirowane przez dzieci i nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, twórcze, badawcze, gry i układanki dydaktyczne, wspomaganie rozwoju dziecka, prace społecznie użyteczne
– rozchodzenie się dzieci
  – zabawy w ogrodzie
– obserwacje przyrodnicze
– gry i zabawy ruchowe
 
15:30-17:00 Rozchodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej, swobodnej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych      

Harmonogram pomocy psychologiczno–pedagogicznej – zajęcia specjalistyczne

Harmonogram zajęć dodatkowychTwój gest jest moją szansą