Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Spotkanie z rodzicami

Dnia 5 lutego w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki odbyło się spotkanie z rodzicami podsumowujące pracę przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.

 

Spotkanie z rodzicami 5 lutego 2013Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia rodzicom wyników ewaluacji wewnętrznej przedszkola przeprowadzonej przez nauczycieli. Przedmiotem badań była spójność działań przedszkola z oddziaływaniami domu rodzinnego w kształtowaniu pożądanych czynności samoobsługowych.
W kolejnej części spotkania rodzice mieli możliwość porozmawiania z wychowawcą grupy o postępach, osiągnięciach, problemach swoich pociech oraz wspólnie zaplanować działania dydaktyczno – wychowawcze na II półrocze. Bardzo ważnym aspektem tego spotkania była możliwość indywidualnych konsultacji rodziców ze specjalistami- logopedą, rehabilitantem, kynoterapeutą, pedagogiem specjalnym.

 Twój gest jest moją szansą