Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Sprzątanie Świata

W tym roku wzorem lat ubiegłych przyłączyliśmy się do  ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata’’ .Głównym celem akcji było ukazanie skutków zaśmiecania świata ,wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska segregacji i recyklingu. Przedszkolaki zaopatrzone w worki i reklamówki z ogromnym  zaangażowaniem posprzątały najbliższą okolicę. Mamy nadzieję, że zdobyte w ten sposób doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi nawykami.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą