Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Symbole Narodowe w przedszkolu na Bosej

Dnia 12 listopada w Niepublicznym Przedszkolu nr 2 im. Szewczyka Dratewki dzieci miały możliwość obejrzenia audycji pt. „Oto Polska właśnie”. Spotkanie nawiązywało do ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. Dzieci poprzez aktywny udział poszerzały wiedzę na temat wartości patriotycznych.

Odśpiewały hymn Polski utrwaliły symbole narodowe – godło, flaga. Udały się na wspólną podróż do Karkowa, Warszawy oraz Poznania. Usłyszały Hejnał Mariacki Poznania. Największą niespodzianką jednak było usłyszenie nowego hejnału naszego miasta w wykonaniu zaproszonych muzyków.
Kontynuacją naszej przedszkolnej lekcji patriotyzmu było udanie się przedszkolaków na Rynek w Chodzieży o godzinie 12.00 i wspólnie z mieszkańcami miasta panem Burmistrzem wysłuchanie hejnału , który pierwszy raz popłynął z wieży kościoła.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą