Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Szkolenie nauczycieli

5 listopada w przedszkolu odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez Justynę Bączyk i Martę Pogorzelską. Nauczycielki podzieliły się z koleżankami wiedzą, którą zdobyły na kursie prowadzonym przez Ogólnopolską Akademię Kształcenia Ustawicznego SCIENTIA w Poznaniu.

Spotkanie obejmowało zagadnienia z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem elementów systemu „Edukacja przez ruch”. Program szkolenia obejmował ćwiczenia usprawniające wszechstronny rozwój dziecka, gry i zabawy matematyczne oraz ruchowo- muzyczne oraz origami jako jeden z elementów wychowania dzieci. 

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą