Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

TERAPIA WODNA DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 IM. SZEWCZYKA DRATEWKI

Udało nam się pozyskać busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych dzięki temu oferta zajęć terapeutycznych dla dzieci znacznie się rozszerzyła.

Zajęcia terapii wodnej dzieci z Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki odbywają się dwa razy w tygodniu na basenie w Kaczorach. . Odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. W połączeniu z oddziaływaniem na ciało właściwości fizycznych wody uzyskujemy nowe możliwości terapii, często niemożliwe do osiągnięcia podczas tradycyjnych ćwiczeń ruchowych na sali. Do udziału w zajęciach nie jest wymagana umiejętność pływania, ponieważ efektem pochodnym terapii jest nabycie przez dziecko umiejętności bezpiecznego poruszania się w wodzie.

Wyjątkowe właściwości wody sprawiają, że ćwiczenia w wodzie stanowią bezpieczną i efektywną formę aktywności dostępną       i zalecaną dla wszystkich, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Fizjoterapia lecznicza w wodzie ma na celu wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz dziecka zagrożonego niepełnosprawnością.

 Twój gest jest moją szansą