Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Uczymy się tolerancji

W poniedziałek- 18 listopada grupę Kaczuszek odwiedził gość – jeden z rodziców, Pan Andrzej Szpajer. Niezwykłe spotkanie odbyło się pod hasłem: „Każdy z nas jest wyjątkowy”. Dzieci podróżując pociągiem prowadzonym przez wspaniałego maszynistę – naszego gościa – odwiedzały stacje, na których zapoznawały się z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Poznały i poczuły poprzez samodzielne doświadczenie, jak to jest zmagać się na co dzień z niepełnosprawnością ruchową, czy być niewidomym lub nie słyszącym. Pan Andrzej udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania dzieci, pokazał im jak sam fantastycznie radzi sobie ze swoją chorobą. Na koniec spotkania ustaliliśmy wspólnie zasady zachowania się wobec osób niepełnosprawnych i zadeklarowaliśmy, że zawsze będziemy ofiarowywać pomocną dłoń zarówno sprawnym jak i niepełnosprawnym kolegą. Ten dzień udowodnił nam, że każdy z nas jest wyjątkowy, a to że się różnimy sprawia, że świat jest ciekawszy. 

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą