Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Wielki Konkurs Ekologiczny „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”

Konkurs organizowany przez portal BULIBA.Twój gest jest moją szansą