Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Wizyta gimnazjalistów

15 kwietnia grupę ,,Słoneczek’’ odwiedziła z projektem edukacyjnym o Tuwimie młodzież  z klasy I b i Ic Gimnazjum Miejskiego. Przedszkolaki z zainteresowaniem obejrzały program , w którym młodzież zaprezentowała wiersze: ,,Lokomotywa’’, ,,Dyzio marzyciel’’, ,,Tańcowały dwa Michały’’ oraz ,,Pan Hilary’’. Opiekunem przedsięwzięcia była pani Adrianna Frankowska, oprawa muzyczna pan Wojciech Zwierzykowski.

Serdecznie dziękujemy za dostarczenie przedszkolakom tulu wspaniałych wrażeń, projekt był ściśle związany z naszym zadaniem rocznym „Książka przyjacielem dziecka”.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą