Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Współpraca z rodzicami

Zajęcia sprawnościowe z rodzicami

W miesiącu marcu w poszczególnychƒ grupach odbyły…się zajęcia, „na które zaproszeni zostali rodzice razem z dziećmi.Spotkanie miało€na celu pokazać €rodzicom jak aktywnie można spędzać czas oraz jakie proste ćwiczenia można wykonać„ ze swoimi pociechami.

Zajęcia sprawiły zarówno dzieciom jak i rodzicom wiele frajdy i radości. Myślę ze w przyszłości będziemy kontynuować„spotkania w takiej właśnie formie.

Rehabilitant Anna Czekiel

 

Warsztaty 2012/2013Twój gest jest moją szansą