Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Z wizytą w lesie!

13 marca ,, Pszczółki” i ,, Kaczuszki” pojechały na wycieczkę do lasu. Celem wizyty w lesie była bezpośrednia obserwacja piękna przyrody oraz uwrażliwienie na potrzeby dokarmiania zwierząt. Na spotkanie ze zwierzętami maluchy zabrały kosze pełne warzyw, owoców, ziarna oraz  innych przysmaków przyniesionych wcześniej do przedszkola.

Na miejscu czekał na przedszkolaki pracownik z Nadleśnictwa Marcin Senger.

Opowiadał dzieciom o gatunkach drzew występujących w lesie. Pokazał dzieciom, czym różnią się drzewa iglaste od liściastych. Przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego niektóre drzewa są wycinane i jakie jest i ich dalsze przeznaczenie. Poznały nazwy zwierząt mieszkających w lesie. Dzieci wykazały się wiedzą jak należy chronić przyrodę. Wiedziały, że w lesie nie wolno rozpalać ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować oraz zostawiać śmieci. Potrafiły wymienić numery alarmowe w razie pożaru.

Pełne wiedzy o lesie i niezapomnianych wrażeń  oraz z leśnymi pamiątkami przedszkolaki wróciły do przedszkola.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą