Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Zajęcia otwarte dla rodziców

Zajęcia otwarte zawsze wzbudzają wiele pozytywnych emocji wśród Rodziców, ponieważ uczestnicząc w nich mogą oni poznać charakter pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi, dowiedzieć się ile wymaga wysiłku, umiejętności, wiedzy i przygotowań.

Zajęcia tego typu realizowane są w ramach planu współpracy przedszkola z Rodzicami i umożliwiają Rodzicom poznanie sposobów pracy nauczycieli z dziećmi, relacji pomiędzy nauczycielami, a dziećmi oraz dokonanie obserwacji zachowania dziecka na tle grupy. Takie zajęcia pozwalają również na śledzenie postępów własnego dziecka w zakresie osiąganych kompetencji fizycznych, umysłowych, społecznych itp.

W naszym przedszkolu staramy się wyjść naprzeciw potrzebom Dzieci i Rodziców organizując zajęcia otwarte podczas nadarzających się okazji tym razem rodzice mieli okazję podziwiać swoje pociechy na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego i karate.

Response code is 400


Twój gest jest moją szansą