Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Zajęcia otwarte dla rodziców u Szewczyków

W środę 20 listopada w grupie „Szewczyki” odbyły się zajęcia otwarte pt. „Szaruga jesienna” prowadzone metodą systemu „Edukacja przez ruch”.

Rodzice zobaczyli, jak dzieci poprzez zabawę rozwijają sprawność rąk oraz koordynację wzrokową – ruchową, a otrzymane prace plastyczne wykorzystują do nauki matematyki.

Response code is 404


Twój gest jest moją szansą