Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Zajęcia z psychologiem

W październiku i listopadzie w każdej grupie odbyły się zajęcia z psychologiem, panią Alicją Kyciak. Warsztaty miały na celu ujednolicenie działań wychowawczych w domu rodzinnym i przedszkolu.

Szczegółowo omówione zostały trudnosci wychowawcze. Efektem wspólnej pracy było wypracowanie Kodeksu Przedszkolaka, ustalenie zasad, kar oraz nagród za dobre sprawowanie.

Response code is 400


Twój gest jest moją szansą