Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Zajęcia z rodzicami

W dniu 18 listopada 2014 r w grupie 3- latków odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców ,których tematem było ,,Gdzie jesteś, Pani Jesień. Mali podopieczni otrzymali list od Pani Jesieni ,w którym znajdowały się dokładne wskazówki dotyczące realizacji zadań. Powierzone im ćwiczenia starały  wykonać sumiennie. Rozwiązywały zagadki o teraźniejszej porze roku. Wiele radości wniosła zabawa przy muzyce ,,Kolorowe listki’’ i ćwiczenia oddechowe. Przedszkolacy za okazaną pomoc na zakończenie zajęć otrzymali niespodziankę w postaci oznaki ,,Pomocnik Pani Jesieni’’.

Response code is 400


Twój gest jest moją szansą