Niepubliczne Przedszkole nr 2
im. Szewczyka Dratewki z oddziałami integracyjnymi

Zebranie z rodzicami – „Szewczyki”, „Kaczuszki”

16.09, o godz. 18:00, odbędzie się zebranie z rodzicami w grupie „Szewczyków”.

18.09, o godz. 17:00, odbędzie się zebranie z rodzicami w grupie „Kaczuszek”.

Temat spotkań: „Praca w grupie integracyjnej – dojrzałość emocjonalna i społeczna”.Twój gest jest moją szansą